Gå direkt till innehåll
Kvarteret Hunden Katrineholm
Kvarteret Hunden Katrineholm

Pressmeddelande -

Valet stod mellan bergvärmepump & luft/vatten värmepump

Inom kvarteret Hunden i Katrineholm har det byggts par- och enbostadshus i en trädgårds- och stadsmiljö. Byggnaderna längs Oppundavägen har byggts i två våningar och övriga byggnader i området i ett plan. Tanken är att alla bostäder ska ha en egen trädgård och husen kommer att placeras runt gemensamma innergårdar.

13 villor och två flerfamiljshus
Byggherren Sjötorps Bygg har färdigställt projektet som omfattar 13 villor och två stycken flerfamiljshus med 10 lägenheter i varje. Det är moderna hus i två plan där det nedre planet är på 112 kvm och det över planet på 63 kvm. Visionen med de nya villorna var att bygga efter en så låg energinivå som möjligt och där den beräknade energimängden skulle ligga på 6000 kWh/år.

Lägre installationskostnad
Inför projektet undersöktes flera alternativ, så som bergvärme. Efter beräkning kom Sjötorps Bygg fram till att med luft/vattenvärmepumpar från Mitsubishi Electric kunde man uppnå nästan samma årsmedelverkningsgrad som bergvärme men då till en betydligt lägre installationskostnad.

Luft/vattenvärmepump
Det som installerades var en luft/vattenvärmepump för respektive flerfamiljshus där 10 lägenheter skulle försörjas. För villorna var det en luft/vattenvärmepump för varje hus med tillhörande inomhustank. I flerbostadshusen installerades en PUHZ-SHW-230 med Mitsubishi Electrics patenterade Zubadan-teknik (oförändrad värmeeffekt ner till -15C) mot lös växlare och varmvattenberedare och i respektive villa en SW50-Ecodan.

Resultat speglar beräkningarna
Med facit på hand visar resultatet att hos villorna ligger energimängden idag enligt den beräknade energimängden på ca 6000 kWh/år på 175 kvm, vilket motsvarar ca 35 kWh/kvadratmeter och år.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Mitsubishi Electric är en global ledare inom forskning och tillverkning av elektriska produkter som används inom kommunikation, hemelektronik, industriteknik, energi och transport.

Mitsubishi Electric Sverige tillhör Mitsubishi Electric B.V. och ansvarar för försäljning och support av egna klimatprodukter, såsom värmepumpar och luftkonditionering, i Sverige, Finland, Danmark och de baltiska länderna.

Huvudkontoret ligger i Stockholm med säljkontor i Göteborg och Lund. I Norden har företaget varit verksamma i mer än 30 år och har över 60 personer anställda.

Mitsubishi Electric Proffs

Mitsubishi Electric Villavärme

www.mitsubishielectric.se

Kontakter

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Strategisk Produktchef

Relaterat innehåll