Gå direkt till innehåll
​Fabriken har sänkt sitt oljeberoende med 40 %
​Fabriken har sänkt sitt oljeberoende med 40 %

Pressmeddelande -

​Fabriken har sänkt sitt oljeberoende med 40 %

Fabriken i Högsjö är en av världens ledande tillverkare av pressfiltar för tillverkning av papper och pappersmassa. Fabriken ägs av Voith som tillhandahåller tjänster och lösningar för en rad olika branscher, bland annat vattenkraft, papperstillverkning, process- och tillverkningsindustri.

Minska olja/gasförbrukningen
Voith önskade att minska sitt olja/gasberoende i fabriken genom att göra anläggningen mer energieffektiv och därmed stärka sin miljöprofil. Sodexo gick in projektet med öppna ögon och skapade en väl genomtänkt luft/vatten lösning.

Flexibilitet och tillförlitlighet 
En energieffektiv lösning togs fram som byggde på god besparing och hög flexibilitet. Flexibiliteten byggde på att man vid eventuell ombyggnad av fabriken lätt skulle kunna flytta värmekällan samt fortfarande kunna nyttja det gamla gas/olje-systemet. Andra faktor som påverkade systemvalet var beprövad teknik med en hög tillförlitlighet.

Hetvattenvärmepump CAHV P500 YB HPB för fastighetCAHV P500 med inverterdrift
Med hjälp av Mitsubishi Electrics kapacitetsstyrda luft/vattenvärmepump CAHV P500 med inverterdrift som vid behov levererar upp till 70°C i framlednings temperatur kunde man möta befintliga byggnads system och temperaturkrav.

Systemet är integrerat och sammankopplat
Styrsystemet för ventilation och värme byttes ut och 14 stycken Mitsubishi Electric luft/vatten värmepumpar CAHV-P500 installerades.

Värmepumparna dockades mot primärsystemets retur via en särskild typ av tank vars syfte är att göra systemet flödesoberoende mot huvudsystemet. Systemtemperaturen anpassas via styrcentral beroende på verksamhetens behov. Vid värmebehov stegas värmepumparna in i sekvens via styrning från styrcentralen. Värmepumparnas drifttid mäts och ser till att inte samma maskin startar först varje gång.

För att öka temperaturen ut från respektive värmepumpsbank har ett antal maskiner seriekopplats. Med värmepumpsbank menar entreprenören flera värmepumpar som har kopplats samman. Om temperaturen inte når önskat börvärde öppnar styrventilen och spetsvärme tillförs via ångväxlaren.

Varje värmepumpsbank jobbar mot samma givare vilket gör att hela systemet är integrerat och sammankopplat för att underlätta övervakning samt digital rondering och larmhantering.

Resultat
Voith Högsjö har sänkt sitt oljeberoende med 40 %, vilket motsvarar en energibesparing på 2600 MWh per år.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Mitsubishi Electric är en global ledare inom forskning och tillverkning av elektriska produkter som används inom kommunikation, hemelektronik, industriteknik, energi och transport.

Mitsubishi Electric Sverige tillhör Mitsubishi Electric B.V. och ansvarar för försäljning och support av egna klimatprodukter, såsom värmepumpar och luftkonditionering, i Sverige, Finland, Danmark och de baltiska länderna.

Huvudkontoret ligger i Stockholm med säljkontor i Göteborg och Lund. I Norden har företaget varit verksamma i mer än 30 år och har över 60 personer anställda.

Mitsubishi Electric - Heating & Cooling

Mitsubishi Electric - Värmepumpar

www.mitsubishielectric.se

Kontakter

Anna Sjöström

Anna Sjöström

Presskontakt Head of Marketing

Relaterat innehåll